čtvrtek 3. srpna 2017

Nebezpečná mělčina?

Ve své profesi knihovnice se samozřejmě setkávám s knížkami každý den.

S chutí jsem si užila knížku Nicholase Carra - Nebezpečná mělčina. Jak internet mění náš mozek. Analýza stavu lidské psychiky v době digitální. Praha, Dauphin 2017, 315 s.

Titul Nebezpečná mělčina se stal bestsellerem a v roce 2011 se dostal mezi finalisty na Pullitzerovu cenu v kategorii Literatury faktu. Carr názorně ukazuje, jak nové technologie mění způsob lidského myšlení a jednání. Uznává, že internet přinesl celou řadu pozitivních aspektů, ale vybral si nemilosrdnou daň v podobě poskytování roztříštěných informací, neschopnosti vnímat kontext, rozumět obsahu, soustředit se, či informace hlouběji zpracovávat. Ke změně nedochází pouze na mentální úrovni, ale bohužel i v samotné struktuře lidského mozku.
 
Historicko-vědecké důkazy ukazují, že změna struktury mozku je reakcí na zkušenosti. Technologie, které používáme dnes k hledání, ukládání a sdílení informací nás však od tohoto přirozeného vývoje odklánějí. Oproti tištěné knize, která vybízí ke koncentraci a hlubokému zamyšlení, umožňuje internet rychlé a roztěkané vyhledávání informací z mnoha zdrojů. Díky němu jsme rychlí a výkonní, máme optimalizovanou výrobu a spotřebu, texty dokážeme zběžně prolétnout a vytáhnout z nich jen potřebné informace, ale ztrácíme schopnost koncentrace, rozjímání a reflexe.

Autor uvádí příklad výsledků průzkumu Americké asociace knihoven - 99% knihoven nabízí přístup k internetu, průměrná pobočka má 11 počítačů, více než 3/4 mají Wi-Fi, uprostřed rekonstruované knihovny je obvykle prostor pro stoly a počítače, PAPÍROVÉ KNÍŽKY JSOU ODSUNUTÉ NA OKRAJ. Kapitola Církev zvaná Google je také velmi zajímavá a plně souhlasím s autorem, že kultura je více než jen agregát toho, co Google popisuje jako "svět informací". Kulturu nelze redukovat na binární kódy a zadávání dat na internetu. Aby kultura zůstala živá, musí se obnovovat myšlení každé generace. S outsourcovanou pamětí kultura chřadne.

Cena, kterou platíme za to, že na sebe bereme sílu technologie, je ODCIZENÍ a ani sociální sítě  a virtuální realita to nemění, spíše tyto tendence posilují.

"A co samotná kniha? Ze všech populárních médií je to pravděpodobně ona, kdo vlivu internetu nejvíc odolává." (citace, s. 139) To je super, kéž to tak bude co nejdéle ... i když samozřejmě - ale stejně ...
 

úterý 17. února 2015

Máme vize? Máme! Podaří se nám je splnit? Snažíme se o to - ☺

Hodnocení strategických materiálů Měk Dačice – leden 2015

(Koncepce rozvoje Měk Dačice na léta 2012 – 2015, benchmarking, strategie na zvýšení počtu čtenářů 2013, plány práce)

VIZE 2020
Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu.
(Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2014)

Stav v roce 2015: Do konce roku 2015 bude knihovna umístěna v dostatečných prostorách, svým racionálním uspořádáním, automatizací všech procesů, knihovními fondy a kvalitou služeb bude stále na vysoké úrovni v porovnání se srovnatelnými veřejnými knihovnami. Ve všech provozech knihovny budou stejné vstupy a výstupy pro každého uživatele s tím, že používání informačních technologií bude na velmi dobré technické úrovni. V Městské knihovně v Dačicích budou pracovat zaměstnanci – odborníci s pozitivním vztahem ke své instituci i ke všem čtenářům, kterým budou poskytovat vysoký odborný servis. Prostřednictvím naší knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí budou v obsluhovaných knihovnách našeho obvodu zajišťovány knihovnické a informační služby moderním informačním způsobem ve vyhovujících prostorových podmínkách a v časech, které budou odpovídat potřebám uživatelů
(Koncepce rozvoje Měk Dačice na léta 2012 – 2015)
LECCOS SE DAŘÍ – NEDAŘÍ SE VĚTŠÍ PROSTORY – NEBO SPÍŠE TO JDE VELMI POMALU! ZATÍM SE O TOM JENOM MLUVÍ A VÍ?Koncepce rozvoje Měk Dačice 2012 - 2015

Daří
Nedaří

Odpovídající fond
Technologie na slušné úrovni
Větší využívání databází
Databáze v knihovně
Kontakty se školami
Vzdělávací aktivity – vu3v
Větší prostory
Čtenářská gramotnost – zvyšovat podíl dětí, posilovat čtenářské návyky – řada projektů

Slušné finance na doplňování dokumentů
Zvukové knihy
Cíl 2015 – 330.000,- Kč
(skutečnost – 285.000,- Kč)
Bezbariérovost – pouze přízemí
Výpůjčky e-knih
Online služby

Rozvoj regionální funkce knihovny
Přesvědčovat starosty – více hodin (plnění standardu)
Standardy kvality VKIS do praxe
Měření výkonu a činnosti kn. - benchmarking
Větší prostory
Posilovat firemní kulturu a image organizace (jasné poslání a vize knihovny, jednotný vizuální styl, prezentace knihovny na veřejnosti jako spolehlivé, příjemné, vzdělané a vzdělávající instituce), provozovat webovou stránku knihovny, průběžně aktualizovanou a živou, pořádat zajímavé a přínosné akce
I přes marketingovou strategii se nedaří zvyšovat počet čtenářů a výpůjček

Dodržovat standard vzdělávání – 48 pracovních hodin


Standard knihovnických a informačních služeb …


Standard
Měk Dačice
Hodnota
Počet hodin pro veřejnost
(počet obyv. 5001 – 10 000)

34

28 – 40
Výdaj na nákup KF – na obyvatele

38,- Kč/obyvatele

30 – 45 Kč
Umístění v obci
Blízko centra
V centru
Plocha knihovny pro uživatele
250 m2
60 m2 na 1000 obyvatel nebo spádové oblasti
7 611 – 480 m2
6 488 RF + 7 611 = 14 099
840 m2
Studijní místa
15
20 – 28
Přístup k internetu a informačním technologiím

4

5 – 10 stanic
Webová reprezentace knihovny
Ano
Vlastní doména, pravidla tvorby přístupného webu pro handicapované
Elektronický katalog na internetu – OPAC
Ano

Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání

Ročně na 1 pracovníka min. 48 hodin
Měření spokojenosti uživatelů knihovny
2011 nebo 2012
Každých 5 let


Benchmarking knihoven

indikátor
Naše knihovna
medián
Objem KF na 1000 obyvatel
5 075
4 648
Objem přírůstků na 1000 obyvatel

305

174
Plocha knihovny v m2 na 1000 obyvatel

46

43 medián, 1000 celostátní průměr
Registrovaní čtenáři - % obsluhované populace
19%
15%
Registrovaní čtenáři do 15 let - % z obsluhované populace

52%

32%
Internetové služby …
17
10
% osobních nákladů z celkových provozních nákladů

52%

65%


Strategie na zvýšení počtu čtenářů (2013 – 2018)

2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014

celkem
čtenáři
celkem
čtenáři
celkem
Čtenáři

Počet obyvatel
7 676
1 224
7 626
1 460
7 611
1 423
Počet obyvatel do 15 let celkem
1 076
450
1 095
518
1 124
533
% dětí do 15 let z počtu čtenářů

37%

35%

37%
Kolik dětí navštěvuje MŠ
281
36
298
59
302
72
Počet žáků – Komenského
473
149
468
177
471
190
Počet žáků – B. Němcové
350
182
348
187
346
173Počet obyvatel 16 – 19
299
93
271
92
268
68Počet občanů nad 60 let
1 776
182
1 790
230
1 895
235Registrovaní čtenáři – místní a okolí – v %

86% místní
14% okolí

83% místní
17% okolí

85% místní
15 % okolí

Z uvedených čísel je zřejmé, že prioritami jsou:

·        Větší prostory
·        Trvalou pozornost – kategorie občanů do 15 let
·        Více služeb pro seniory!!! Větší pozornost občanům nad 60 let …


V Dačicích 29. ledna 2015

Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka

středa 15. srpna 2012

Prázdninové zamyšlení k doporučené (= povinné?) četbě

"S pojmy čtení a čtenářská gramotnost se stále více setkává každý český pedagog, ředitel školy či knihovník. O jejich rozšíření do našeho povědomí se zasloužily mezinárodní výzkumy, které na našich školách ve zmíněném období proběhly, medializace jejich výsledků a v poslední době také odborná debata nad tématy rámcové vzdělávací programy a klíčové kompetence. Pro pojem čtenářská gramotnost není stanovena stabilní definice, mění se totiž tak rychle, jak rychle probíhají změny ve společnosti, v ekonomice a v kultuře. Vzhledem k orientaci vzdělávání na koncepci celoživotního učení je zřejmé, že na veškeré vědomosti a dovednosti je v současnosti nutné nahlížet z hlediska jejich využitelnosti pro život a pro dobré uplatnění ve společnosti. Problematika čtenářské gramotnosti je nejen teoreticky, ale i metodicky bohatě rozpracována. To je příznivá skutečnost v době, kdy hledáme cesty k tomu, jak uvést do praxe nové rámcové vzdělávací programy. Rozvíjení čtenářské gramotnosti je velmi dobrým a konkrétním prostředkem rozvoje klíčových kompetencí žáků."
(více na http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/446/CO-JE-CTENARSKA-GRAMOTNOST-PROC-A-JAK-JI-ROZVIJET.html/)

Tož tolik teorie - A CO PRAXE?

Nabídnu několik postřehů a zkušeností knihovnice z menšího spádového města, ve kterém fungují mateřské, základní i střední školy.
MATEŘSKÉ ŠKOLY - těší nás, že většina mateřských škol začala v roce 2012 chodit do knihovny systematicky, pravidelně a mají i zájem o stále nová témata při práci s knížkou. Některé paní učitelky sledují nové dětské knížky, napůjčují si je a ve školce s dětmi pracují a my tak máme i zpětnou vazbu, jak se která knížka dětem líbila či nelíbila. Myslím si, že je to ten správný krok ke čtenářské gramotnosti - samozřejmě základ je v rodinách a v domovech, podpořený školkou a ideálně i knihovnou.
MAMINKY S MALÝMI DĚTMI - zaznamenáváme značný nárůst návštěv právě této kategorie, kdy do knihovny začnou chodit maminky s dětmi již od velmi útlého věku, což je super.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - pro první a druhé třídy ZŠ máme připravených několik projektů a tak se snažíme podporovat jejich zájem o knížky a knihovnu. Děti do knihovny chodí na lekce informační výchovy i literární besedy, pořádají si zde recitační soutěže, jejich výtvarné práce inspirované čtením a knížkou zdobí interiér. Oblíbené je pasování druháků na rytíře řádu čtenářského nebo Dopoledníček či Už jsem čtenář.

A teď se konečně dostávám k TÉ DOPORUČENÉ ČETBĚ. O co jde? Myslím si, že čtenářské návyky a čtení je NEZBYTNĚ NUTNÉ PODPOROVAT PŘEDEVŠÍM NA PRVNÍ STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL a kantorky, které zde vyučují mají odpovědnost i klíč k realizaci. Jaký? Nechtít po dětech stále omílaný seznam titulů, které již dávno vyšly z módy a zastaraly. Spousta dnešních spisovatelů se snaží ve svých knížkách pro děti reflektovat současné problémy i současný svět a právě tyhle knížky mají největší šanci děti oslovit a zaujmout. PROTO VELICE CHVÁLÍM PŘÍSTUP PANÍ UČITELKY EVY KROBŮČKOVÉ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOMENSKÉHO ULICI V DAČICÍCH, která knížky doporučené knihovnicemi přečetla a vybrala z nich ty, které se jí líbily a které zároveň korespondují i s ostatními předměty a které budou mít děti za povinnost přečíst a přemýšlet o nich.


STŘEDNÍ ŠKOLY - pokud se člověk nestane čtenářem na základní škole, na střední se to obvykle nepřihází? Nesouhlasíte se mnou? Tak to budu ráda, když napíšete - Vaše Sova.pondělí 23. dubna 2012

Spisovatelka Irena Dousková přijede do Dačic na autorské čtení v pátek 11. května. Dopoledne bude mít čtení pro studenty gymnázia, od 17 hodin pro veřejnost. Srdečně zveme, knížky I. Douskové jsou zajímavé, moderní, mají humor, přitom nejsou laciné a povrchní.

středa 18. dubna 2012

Webové stránky naší knihovny jsou STŘÍBRNÉ celostátní soutěži webů knihoven Biblioweb 2012

Krásného úspěchu dosáhla Městská knihovna v Dačicích v soutěži Biblioweb, kterou zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Odborná porota hodnotila webové stránky 49 přihlášených knihoven. Hodnocení bylo přísné, do druhého kola postoupilo 25 knihoven. V něm bylo hodnoceno sedm kritérií: kvalita obsahu stránek, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem (formuláře na psaní do knihovny, na objednávání novinek, online předregistrace, rezervace a  prodlužování dokumentů), použití technologií Web 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, facebook, wiki, sdílení obrazových dat apod.) na stránkách, kvalita  písemné koncepce webu, přístupnost stránek pro handicapované uživatele a aktuálnost.

V kategorii knihoven v obcích od 3 tisíc obyvatel do 20 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna Česká Třebová  před Městskou knihovnou v Dačicích. Získali jsme celkem 212,5 bodu, přičemž i velké knihovny, ač v jiné kategorii měly body kolem nás. Například Moravskoslezská knihovna v Ostravě získala 211,5 bodu nebo Krajská knihovna Vysočiny 216,5 bodu.

Podívejte se proto na naše stránky a posuďte sami, zda si toto vysoké ocenění zasloužíme.  Vždyť virtuální brána do naší knihovny je otevřená 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a je tu i pro Vás.

        Z. Chadimová - http://www.mkdac.cz/

úterý 14. února 2012

Tři spisovatelky navštíví Dačice v roce 2012


V březnu - Měsíci čtenářů se můžete při autorském čtení seznámit s VĚROU NOSKOVOU (Spisovatelka a novinářka Věra Nosková se narodila v roce 1947 v Hroznětíně na Karlovarsku. Vyrůstala ve Strakonicích, kde absolvovala Střední všeobecně vzdělávací školu. V roce 1973 opustila rodné město i rodinu. Ve výčtu zaměstnání, která vystřídala do roku 1989, se objevují např. aranžérka, závorářka, archivářka, cukrářka či učitelka v mateřské škole. d počátku devadesátých let minulého století se věnuje publicistice (Český deník, Hospodářské noviny, Týdeník Rozhlas, Český rozhlas 3–Vltava), zejména popularizaci a obraně vědy. Je spoluzakladatelkou a místopředsedkyní Českého klubu skeptiků Sisyfos a členkou správní rady nadace Inka, která podporuje studium nadaných dětí z peruánských And dálkovými „adopcemi“. Od roku 2003 má vlastní nakladatelství Věra Nosková. Žije v Praze.)

V dubnu přijede na autorské čtení IRENA DOUSKOVÁ (Světový den knihy a autorských práv.Prozaička Irena Dousková se narodila 18. srpna 1964 v Příbrami. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, po vystřídání několika zaměstnání začala působit jako spisovatelka z povolání, příležitostně se věnuje publicistice a redakční práci (mj. v měsíčníku Maskil, který vydává Židovská kongregace Bejt Simcha). Od 70. let žije v Praze. Do českého literárního kontextu Irena Dousková vstoupila jakoby nadvakrát. Nejprve jako básnířka: Na začátku devadesátých let jako členka literárního spolku LiDi – a právě tenkrát, ve svých osmadvaceti letech, spolu s několika dalšími „nezavedenými“ autory (mj. s budoucím známým povídkářem Petrem Ulrychem) vydala sbírku veršů sbírku Pražský zázrak. Zanedlouho však přesedlala na prózu, jíž zůstává věrná doposud, přičemž od počátku jejímu vypravěčskému naturelu nejvíc vyhovoval typ „short story“ nebo žánry střední epiky.

A do třetice v říjnu slíbila autorské čtení KATEŘINA TUČKOVÁ - se narodila v roce 1980. Vystudovala gymnázium, poté Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory bohemistika a dějiny
umění. V současné době je doktorandkou Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy. Pracuje jako kurátorka.  Kateřina Tučková debutovala v roce 2006 novelou Montespaniáda (Větrné mlýny), v roce 2008 byla její povídka Poslední večer zařazena do výboru Současné ženské povídky Ty, která píšeš (Artes Liberales). Je autorkou řady odborných publikací, z nichž se na pomezí historie umění a krásné literatury pohybuje beletrizovaný životopis Můj otec Kamil Lhoták (Vltavín). Za román Vyhnání Gerty Schnirch obdržela v r. 2010 Magnesii Literu v kategorii Knižní klub − cena čtenářů.

TOŽ SE URČITĚ JE NAČ TĚŠIT -
VŠECHNO TO JSOU ŠIKOVNÉ ŽENSKÉ S VLASTNÍ HLAVOU.

středa 25. ledna 2012

Tak třeba ...

Sice na blogu nemíním suplovat web knihovny, nicméně knihovnictví je mým povoláním i posláním, takže o knihovnictví, i když určitě nejen o něm, tenhle blog bude a začnu několika nej za rok 2011 a krátkým ohlédnutím...

Trochu NEJ
Nejvíce výpůjček a to 8 170 knih a časopisů si půjčili čtenáři knihovny v měsíci lednu 2011.
Nejvíce půjčovanou knížkou v roce 2011 zůstala  Kytice od K. J. Erbena, byla půjčena 44x (povinná četba a 200 let od narození autora)
Nejstarší knížkou v knihovně je Komenského Informatorium pro školy mateřské z roku 1858.
Nejdražší knížkou v knihovně psychologie od Rity L. Atkinson v ceně 2.200,- Kč.
Nejpůjčovanější knížkou z naučné literatury byla Psychologie osobnosti od Milana Nakonečného, byla půjčena 15krát
Nejpůjčovanější autoři v oddělení pro dospělé: vedle autorů povinné četby to byli tito spisovatelé a spisovatelky: Christine MISHA, Klára JANEČKOVÁ, Táňa KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Marie CHVOJKOVÁ, Dan BROWN, Nora ROBERTSOVÁ a Barbara WOODOVÁ.


Krátká rekapitulace:
Rok 2011 lze stručně charakterizovat jako sto osmnáctý rok existence knihovny v Dačicích, rok, v němž všichni občané mají možnost využívat služby knihovny. S nevýraznými výkyvy se ve statistice několika posledních let pohybují údaje o výpůjčkách (2009 – 80 883, 2010 – 85 592, 2011 – 83 408 výpůjček), či zapsaných čtenářích (2009 – 1 295, 2010 – 1 328, 2011 – 1 297 čtenářů). Co roste? Roste počet návštěvníků, především virtuálních uživatelů služeb na webu knihovny a návštěvníků webové stránky. Co klesá? I přes mírně se zvyšující dotaci na nákup dokumentů do knihovny (knihy, časopisy, zvukové knihy) v rámci rozpočtu KLESÁ počet nakoupených knih, i když nakupujeme pouze knihy se slevami a hledáme co nejvýhodnější nabídky. Čísel již bylo dost, příště něco záživnějšího. ☺Zdeňka