úterý 17. února 2015

Máme vize? Máme! Podaří se nám je splnit? Snažíme se o to - ☺

Hodnocení strategických materiálů Měk Dačice – leden 2015

(Koncepce rozvoje Měk Dačice na léta 2012 – 2015, benchmarking, strategie na zvýšení počtu čtenářů 2013, plány práce)

VIZE 2020
Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu.
(Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2014)

Stav v roce 2015: Do konce roku 2015 bude knihovna umístěna v dostatečných prostorách, svým racionálním uspořádáním, automatizací všech procesů, knihovními fondy a kvalitou služeb bude stále na vysoké úrovni v porovnání se srovnatelnými veřejnými knihovnami. Ve všech provozech knihovny budou stejné vstupy a výstupy pro každého uživatele s tím, že používání informačních technologií bude na velmi dobré technické úrovni. V Městské knihovně v Dačicích budou pracovat zaměstnanci – odborníci s pozitivním vztahem ke své instituci i ke všem čtenářům, kterým budou poskytovat vysoký odborný servis. Prostřednictvím naší knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí budou v obsluhovaných knihovnách našeho obvodu zajišťovány knihovnické a informační služby moderním informačním způsobem ve vyhovujících prostorových podmínkách a v časech, které budou odpovídat potřebám uživatelů
(Koncepce rozvoje Měk Dačice na léta 2012 – 2015)
LECCOS SE DAŘÍ – NEDAŘÍ SE VĚTŠÍ PROSTORY – NEBO SPÍŠE TO JDE VELMI POMALU! ZATÍM SE O TOM JENOM MLUVÍ A VÍ?Koncepce rozvoje Měk Dačice 2012 - 2015

Daří
Nedaří

Odpovídající fond
Technologie na slušné úrovni
Větší využívání databází
Databáze v knihovně
Kontakty se školami
Vzdělávací aktivity – vu3v
Větší prostory
Čtenářská gramotnost – zvyšovat podíl dětí, posilovat čtenářské návyky – řada projektů

Slušné finance na doplňování dokumentů
Zvukové knihy
Cíl 2015 – 330.000,- Kč
(skutečnost – 285.000,- Kč)
Bezbariérovost – pouze přízemí
Výpůjčky e-knih
Online služby

Rozvoj regionální funkce knihovny
Přesvědčovat starosty – více hodin (plnění standardu)
Standardy kvality VKIS do praxe
Měření výkonu a činnosti kn. - benchmarking
Větší prostory
Posilovat firemní kulturu a image organizace (jasné poslání a vize knihovny, jednotný vizuální styl, prezentace knihovny na veřejnosti jako spolehlivé, příjemné, vzdělané a vzdělávající instituce), provozovat webovou stránku knihovny, průběžně aktualizovanou a živou, pořádat zajímavé a přínosné akce
I přes marketingovou strategii se nedaří zvyšovat počet čtenářů a výpůjček

Dodržovat standard vzdělávání – 48 pracovních hodin


Standard knihovnických a informačních služeb …


Standard
Měk Dačice
Hodnota
Počet hodin pro veřejnost
(počet obyv. 5001 – 10 000)

34

28 – 40
Výdaj na nákup KF – na obyvatele

38,- Kč/obyvatele

30 – 45 Kč
Umístění v obci
Blízko centra
V centru
Plocha knihovny pro uživatele
250 m2
60 m2 na 1000 obyvatel nebo spádové oblasti
7 611 – 480 m2
6 488 RF + 7 611 = 14 099
840 m2
Studijní místa
15
20 – 28
Přístup k internetu a informačním technologiím

4

5 – 10 stanic
Webová reprezentace knihovny
Ano
Vlastní doména, pravidla tvorby přístupného webu pro handicapované
Elektronický katalog na internetu – OPAC
Ano

Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání

Ročně na 1 pracovníka min. 48 hodin
Měření spokojenosti uživatelů knihovny
2011 nebo 2012
Každých 5 let


Benchmarking knihoven

indikátor
Naše knihovna
medián
Objem KF na 1000 obyvatel
5 075
4 648
Objem přírůstků na 1000 obyvatel

305

174
Plocha knihovny v m2 na 1000 obyvatel

46

43 medián, 1000 celostátní průměr
Registrovaní čtenáři - % obsluhované populace
19%
15%
Registrovaní čtenáři do 15 let - % z obsluhované populace

52%

32%
Internetové služby …
17
10
% osobních nákladů z celkových provozních nákladů

52%

65%


Strategie na zvýšení počtu čtenářů (2013 – 2018)

2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014

celkem
čtenáři
celkem
čtenáři
celkem
Čtenáři

Počet obyvatel
7 676
1 224
7 626
1 460
7 611
1 423
Počet obyvatel do 15 let celkem
1 076
450
1 095
518
1 124
533
% dětí do 15 let z počtu čtenářů

37%

35%

37%
Kolik dětí navštěvuje MŠ
281
36
298
59
302
72
Počet žáků – Komenského
473
149
468
177
471
190
Počet žáků – B. Němcové
350
182
348
187
346
173Počet obyvatel 16 – 19
299
93
271
92
268
68Počet občanů nad 60 let
1 776
182
1 790
230
1 895
235Registrovaní čtenáři – místní a okolí – v %

86% místní
14% okolí

83% místní
17% okolí

85% místní
15 % okolí

Z uvedených čísel je zřejmé, že prioritami jsou:

·        Větší prostory
·        Trvalou pozornost – kategorie občanů do 15 let
·        Více služeb pro seniory!!! Větší pozornost občanům nad 60 let …


V Dačicích 29. ledna 2015

Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka

Žádné komentáře:

Okomentovat