středa 15. srpna 2012

Prázdninové zamyšlení k doporučené (= povinné?) četbě

"S pojmy čtení a čtenářská gramotnost se stále více setkává každý český pedagog, ředitel školy či knihovník. O jejich rozšíření do našeho povědomí se zasloužily mezinárodní výzkumy, které na našich školách ve zmíněném období proběhly, medializace jejich výsledků a v poslední době také odborná debata nad tématy rámcové vzdělávací programy a klíčové kompetence. Pro pojem čtenářská gramotnost není stanovena stabilní definice, mění se totiž tak rychle, jak rychle probíhají změny ve společnosti, v ekonomice a v kultuře. Vzhledem k orientaci vzdělávání na koncepci celoživotního učení je zřejmé, že na veškeré vědomosti a dovednosti je v současnosti nutné nahlížet z hlediska jejich využitelnosti pro život a pro dobré uplatnění ve společnosti. Problematika čtenářské gramotnosti je nejen teoreticky, ale i metodicky bohatě rozpracována. To je příznivá skutečnost v době, kdy hledáme cesty k tomu, jak uvést do praxe nové rámcové vzdělávací programy. Rozvíjení čtenářské gramotnosti je velmi dobrým a konkrétním prostředkem rozvoje klíčových kompetencí žáků."
(více na http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/446/CO-JE-CTENARSKA-GRAMOTNOST-PROC-A-JAK-JI-ROZVIJET.html/)

Tož tolik teorie - A CO PRAXE?

Nabídnu několik postřehů a zkušeností knihovnice z menšího spádového města, ve kterém fungují mateřské, základní i střední školy.
MATEŘSKÉ ŠKOLY - těší nás, že většina mateřských škol začala v roce 2012 chodit do knihovny systematicky, pravidelně a mají i zájem o stále nová témata při práci s knížkou. Některé paní učitelky sledují nové dětské knížky, napůjčují si je a ve školce s dětmi pracují a my tak máme i zpětnou vazbu, jak se která knížka dětem líbila či nelíbila. Myslím si, že je to ten správný krok ke čtenářské gramotnosti - samozřejmě základ je v rodinách a v domovech, podpořený školkou a ideálně i knihovnou.
MAMINKY S MALÝMI DĚTMI - zaznamenáváme značný nárůst návštěv právě této kategorie, kdy do knihovny začnou chodit maminky s dětmi již od velmi útlého věku, což je super.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - pro první a druhé třídy ZŠ máme připravených několik projektů a tak se snažíme podporovat jejich zájem o knížky a knihovnu. Děti do knihovny chodí na lekce informační výchovy i literární besedy, pořádají si zde recitační soutěže, jejich výtvarné práce inspirované čtením a knížkou zdobí interiér. Oblíbené je pasování druháků na rytíře řádu čtenářského nebo Dopoledníček či Už jsem čtenář.

A teď se konečně dostávám k TÉ DOPORUČENÉ ČETBĚ. O co jde? Myslím si, že čtenářské návyky a čtení je NEZBYTNĚ NUTNÉ PODPOROVAT PŘEDEVŠÍM NA PRVNÍ STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL a kantorky, které zde vyučují mají odpovědnost i klíč k realizaci. Jaký? Nechtít po dětech stále omílaný seznam titulů, které již dávno vyšly z módy a zastaraly. Spousta dnešních spisovatelů se snaží ve svých knížkách pro děti reflektovat současné problémy i současný svět a právě tyhle knížky mají největší šanci děti oslovit a zaujmout. PROTO VELICE CHVÁLÍM PŘÍSTUP PANÍ UČITELKY EVY KROBŮČKOVÉ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOMENSKÉHO ULICI V DAČICÍCH, která knížky doporučené knihovnicemi přečetla a vybrala z nich ty, které se jí líbily a které zároveň korespondují i s ostatními předměty a které budou mít děti za povinnost přečíst a přemýšlet o nich.


STŘEDNÍ ŠKOLY - pokud se člověk nestane čtenářem na základní škole, na střední se to obvykle nepřihází? Nesouhlasíte se mnou? Tak to budu ráda, když napíšete - Vaše Sova.