středa 15. srpna 2012

Prázdninové zamyšlení k doporučené (= povinné?) četbě

"S pojmy čtení a čtenářská gramotnost se stále více setkává každý český pedagog, ředitel školy či knihovník. O jejich rozšíření do našeho povědomí se zasloužily mezinárodní výzkumy, které na našich školách ve zmíněném období proběhly, medializace jejich výsledků a v poslední době také odborná debata nad tématy rámcové vzdělávací programy a klíčové kompetence. Pro pojem čtenářská gramotnost není stanovena stabilní definice, mění se totiž tak rychle, jak rychle probíhají změny ve společnosti, v ekonomice a v kultuře. Vzhledem k orientaci vzdělávání na koncepci celoživotního učení je zřejmé, že na veškeré vědomosti a dovednosti je v současnosti nutné nahlížet z hlediska jejich využitelnosti pro život a pro dobré uplatnění ve společnosti. Problematika čtenářské gramotnosti je nejen teoreticky, ale i metodicky bohatě rozpracována. To je příznivá skutečnost v době, kdy hledáme cesty k tomu, jak uvést do praxe nové rámcové vzdělávací programy. Rozvíjení čtenářské gramotnosti je velmi dobrým a konkrétním prostředkem rozvoje klíčových kompetencí žáků."
(více na http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/446/CO-JE-CTENARSKA-GRAMOTNOST-PROC-A-JAK-JI-ROZVIJET.html/)

Tož tolik teorie - A CO PRAXE?

Nabídnu několik postřehů a zkušeností knihovnice z menšího spádového města, ve kterém fungují mateřské, základní i střední školy.
MATEŘSKÉ ŠKOLY - těší nás, že většina mateřských škol začala v roce 2012 chodit do knihovny systematicky, pravidelně a mají i zájem o stále nová témata při práci s knížkou. Některé paní učitelky sledují nové dětské knížky, napůjčují si je a ve školce s dětmi pracují a my tak máme i zpětnou vazbu, jak se která knížka dětem líbila či nelíbila. Myslím si, že je to ten správný krok ke čtenářské gramotnosti - samozřejmě základ je v rodinách a v domovech, podpořený školkou a ideálně i knihovnou.
MAMINKY S MALÝMI DĚTMI - zaznamenáváme značný nárůst návštěv právě této kategorie, kdy do knihovny začnou chodit maminky s dětmi již od velmi útlého věku, což je super.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - pro první a druhé třídy ZŠ máme připravených několik projektů a tak se snažíme podporovat jejich zájem o knížky a knihovnu. Děti do knihovny chodí na lekce informační výchovy i literární besedy, pořádají si zde recitační soutěže, jejich výtvarné práce inspirované čtením a knížkou zdobí interiér. Oblíbené je pasování druháků na rytíře řádu čtenářského nebo Dopoledníček či Už jsem čtenář.

A teď se konečně dostávám k TÉ DOPORUČENÉ ČETBĚ. O co jde? Myslím si, že čtenářské návyky a čtení je NEZBYTNĚ NUTNÉ PODPOROVAT PŘEDEVŠÍM NA PRVNÍ STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL a kantorky, které zde vyučují mají odpovědnost i klíč k realizaci. Jaký? Nechtít po dětech stále omílaný seznam titulů, které již dávno vyšly z módy a zastaraly. Spousta dnešních spisovatelů se snaží ve svých knížkách pro děti reflektovat současné problémy i současný svět a právě tyhle knížky mají největší šanci děti oslovit a zaujmout. PROTO VELICE CHVÁLÍM PŘÍSTUP PANÍ UČITELKY EVY KROBŮČKOVÉ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOMENSKÉHO ULICI V DAČICÍCH, která knížky doporučené knihovnicemi přečetla a vybrala z nich ty, které se jí líbily a které zároveň korespondují i s ostatními předměty a které budou mít děti za povinnost přečíst a přemýšlet o nich.


STŘEDNÍ ŠKOLY - pokud se člověk nestane čtenářem na základní škole, na střední se to obvykle nepřihází? Nesouhlasíte se mnou? Tak to budu ráda, když napíšete - Vaše Sova.pondělí 23. dubna 2012

Spisovatelka Irena Dousková přijede do Dačic na autorské čtení v pátek 11. května. Dopoledne bude mít čtení pro studenty gymnázia, od 17 hodin pro veřejnost. Srdečně zveme, knížky I. Douskové jsou zajímavé, moderní, mají humor, přitom nejsou laciné a povrchní.

středa 18. dubna 2012

Webové stránky naší knihovny jsou STŘÍBRNÉ celostátní soutěži webů knihoven Biblioweb 2012

Krásného úspěchu dosáhla Městská knihovna v Dačicích v soutěži Biblioweb, kterou zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Odborná porota hodnotila webové stránky 49 přihlášených knihoven. Hodnocení bylo přísné, do druhého kola postoupilo 25 knihoven. V něm bylo hodnoceno sedm kritérií: kvalita obsahu stránek, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem (formuláře na psaní do knihovny, na objednávání novinek, online předregistrace, rezervace a  prodlužování dokumentů), použití technologií Web 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, facebook, wiki, sdílení obrazových dat apod.) na stránkách, kvalita  písemné koncepce webu, přístupnost stránek pro handicapované uživatele a aktuálnost.

V kategorii knihoven v obcích od 3 tisíc obyvatel do 20 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna Česká Třebová  před Městskou knihovnou v Dačicích. Získali jsme celkem 212,5 bodu, přičemž i velké knihovny, ač v jiné kategorii měly body kolem nás. Například Moravskoslezská knihovna v Ostravě získala 211,5 bodu nebo Krajská knihovna Vysočiny 216,5 bodu.

Podívejte se proto na naše stránky a posuďte sami, zda si toto vysoké ocenění zasloužíme.  Vždyť virtuální brána do naší knihovny je otevřená 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a je tu i pro Vás.

        Z. Chadimová - http://www.mkdac.cz/

úterý 14. února 2012

Tři spisovatelky navštíví Dačice v roce 2012


V březnu - Měsíci čtenářů se můžete při autorském čtení seznámit s VĚROU NOSKOVOU (Spisovatelka a novinářka Věra Nosková se narodila v roce 1947 v Hroznětíně na Karlovarsku. Vyrůstala ve Strakonicích, kde absolvovala Střední všeobecně vzdělávací školu. V roce 1973 opustila rodné město i rodinu. Ve výčtu zaměstnání, která vystřídala do roku 1989, se objevují např. aranžérka, závorářka, archivářka, cukrářka či učitelka v mateřské škole. d počátku devadesátých let minulého století se věnuje publicistice (Český deník, Hospodářské noviny, Týdeník Rozhlas, Český rozhlas 3–Vltava), zejména popularizaci a obraně vědy. Je spoluzakladatelkou a místopředsedkyní Českého klubu skeptiků Sisyfos a členkou správní rady nadace Inka, která podporuje studium nadaných dětí z peruánských And dálkovými „adopcemi“. Od roku 2003 má vlastní nakladatelství Věra Nosková. Žije v Praze.)

V dubnu přijede na autorské čtení IRENA DOUSKOVÁ (Světový den knihy a autorských práv.Prozaička Irena Dousková se narodila 18. srpna 1964 v Příbrami. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, po vystřídání několika zaměstnání začala působit jako spisovatelka z povolání, příležitostně se věnuje publicistice a redakční práci (mj. v měsíčníku Maskil, který vydává Židovská kongregace Bejt Simcha). Od 70. let žije v Praze. Do českého literárního kontextu Irena Dousková vstoupila jakoby nadvakrát. Nejprve jako básnířka: Na začátku devadesátých let jako členka literárního spolku LiDi – a právě tenkrát, ve svých osmadvaceti letech, spolu s několika dalšími „nezavedenými“ autory (mj. s budoucím známým povídkářem Petrem Ulrychem) vydala sbírku veršů sbírku Pražský zázrak. Zanedlouho však přesedlala na prózu, jíž zůstává věrná doposud, přičemž od počátku jejímu vypravěčskému naturelu nejvíc vyhovoval typ „short story“ nebo žánry střední epiky.

A do třetice v říjnu slíbila autorské čtení KATEŘINA TUČKOVÁ - se narodila v roce 1980. Vystudovala gymnázium, poté Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory bohemistika a dějiny
umění. V současné době je doktorandkou Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy. Pracuje jako kurátorka.  Kateřina Tučková debutovala v roce 2006 novelou Montespaniáda (Větrné mlýny), v roce 2008 byla její povídka Poslední večer zařazena do výboru Současné ženské povídky Ty, která píšeš (Artes Liberales). Je autorkou řady odborných publikací, z nichž se na pomezí historie umění a krásné literatury pohybuje beletrizovaný životopis Můj otec Kamil Lhoták (Vltavín). Za román Vyhnání Gerty Schnirch obdržela v r. 2010 Magnesii Literu v kategorii Knižní klub − cena čtenářů.

TOŽ SE URČITĚ JE NAČ TĚŠIT -
VŠECHNO TO JSOU ŠIKOVNÉ ŽENSKÉ S VLASTNÍ HLAVOU.

středa 25. ledna 2012

Tak třeba ...

Sice na blogu nemíním suplovat web knihovny, nicméně knihovnictví je mým povoláním i posláním, takže o knihovnictví, i když určitě nejen o něm, tenhle blog bude a začnu několika nej za rok 2011 a krátkým ohlédnutím...

Trochu NEJ
Nejvíce výpůjček a to 8 170 knih a časopisů si půjčili čtenáři knihovny v měsíci lednu 2011.
Nejvíce půjčovanou knížkou v roce 2011 zůstala  Kytice od K. J. Erbena, byla půjčena 44x (povinná četba a 200 let od narození autora)
Nejstarší knížkou v knihovně je Komenského Informatorium pro školy mateřské z roku 1858.
Nejdražší knížkou v knihovně psychologie od Rity L. Atkinson v ceně 2.200,- Kč.
Nejpůjčovanější knížkou z naučné literatury byla Psychologie osobnosti od Milana Nakonečného, byla půjčena 15krát
Nejpůjčovanější autoři v oddělení pro dospělé: vedle autorů povinné četby to byli tito spisovatelé a spisovatelky: Christine MISHA, Klára JANEČKOVÁ, Táňa KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Marie CHVOJKOVÁ, Dan BROWN, Nora ROBERTSOVÁ a Barbara WOODOVÁ.


Krátká rekapitulace:
Rok 2011 lze stručně charakterizovat jako sto osmnáctý rok existence knihovny v Dačicích, rok, v němž všichni občané mají možnost využívat služby knihovny. S nevýraznými výkyvy se ve statistice několika posledních let pohybují údaje o výpůjčkách (2009 – 80 883, 2010 – 85 592, 2011 – 83 408 výpůjček), či zapsaných čtenářích (2009 – 1 295, 2010 – 1 328, 2011 – 1 297 čtenářů). Co roste? Roste počet návštěvníků, především virtuálních uživatelů služeb na webu knihovny a návštěvníků webové stránky. Co klesá? I přes mírně se zvyšující dotaci na nákup dokumentů do knihovny (knihy, časopisy, zvukové knihy) v rámci rozpočtu KLESÁ počet nakoupených knih, i když nakupujeme pouze knihy se slevami a hledáme co nejvýhodnější nabídky. Čísel již bylo dost, příště něco záživnějšího. ☺Zdeňka

středa 18. ledna 2012

Vstupte

Začínáme

Začínáme - a uvidíme, co z toho bude ☺

Vážení a milí zbloudivší na nový blog knihovnic a knihovníků na Dačicku.
Mají blogy ještě vůbec budoucnost? Nepřeválcuje všechno facebook? No uvidíme! Pokusíme se na blogu publikovat zajímavé a neotřelé info kolem knihovnického dění na Dačicku. Najdete nás ve východní části jižních Čech (do roku 1960 na jihozápadní Moravě) v triumvirátu renesančních měst Telč, Dačice a Slavonice. Už víte?